Det var eldre medelever som sto bak strippekravet, og mange ungdommer ned i 15-16-årsalderen kastet tøyet, skriver Internetavisen Jyllands-Posten.

Mange av ungdommene som fulgte oppfordringen, sier det var gøy, mens andre elever og mange lærere kritiserer påfunnet.

Etter halvannen times saklig orientering om pensum og andre spørsmål i klasserommene, ble det arrangert en slags skattejakt i skolegården på Gladsaxe-gymnaset. Noen av guttene som deltok i skattejakten, løp uten en tråd, mens jentene beholdt trusene på.

— Skoleledelsen bør ta seg sammen, for de første skoledagene skal foregå på rolig og fredelig vis. Alle gymnaser har problemer med måten nye elever tas imot på, og i Gladsaxe har man helt klart gått over streken, sier leder for danske rektorers forening Peter Kuhlman.

Lederen for det danske gymnasiastsambandet Uffe Lembo tar også avstand fra påfunnet. Men elever som deltok i opplegget sier til Jyllands-Posten at de hadde det veldig gøy, og de understreker at det var helt frivillig å delta i strippingen.