Ny forskning bryter forestillingen om at brenningen av fossilt brensel markerte starten på menneskeskapte klimaendringer.

Rydding av skog til jordbruksområder før den industrielle revolusjon kan være årsak til at kloden har opplevd kaldere klima både før og etter 1750. Det mener forskerne Arne Myhre og Gunnar Myhre som offentliggjør sine funn i siste nummer av forskningstidsskriftet Cicero. — Europa hadde en omfattende avskoging før 1750, og muligens kan dette være en av grunnene til at Europa hadde et kaldere klima under den lille istid (fra 1400-1800-tallet) enn store deler av resten av kloden, skriver forskerne.

Forklaringen er at ryddingen av skog har endret refleksjonen av sollys og dermed påvirket strålingsbalansen.

Mer reflektert solstråling ut til verdensrommet skaper en global avkjølende effekt, skriver forskerne.