NTB

Den høyeste beredskapen signaliserer at man er i ferd med å gå tom for mannskaper og materiell i kampen mot brannene. 42 store skogbranner foregår på til sammen 202.000 hektar til tross for at 21.000 brannmenn er satt inn for å slukke dem.

Den høyeste beredskapen, kalt nivå 5, åpner for innkalling av militære mannskaper og den amerikanske nasjonalgarden. Ingen byer har så langt vært truet av brannene, men flere titall enkeltstående hus og hytter er blitt flammenes rov.

Delstatene California, Nevada, Washington, Arizona, Oregon, Idaho, Oklahoma, Montana, Texas og Wyoming er rammet av skogbrannene.