Håpet kan være lysegrønt — selv om høsten for hardt prøvede representanter for Norge, som må stå på gangen når de andre landene sitter i møterommet og avgjør saker og ting. Men det er ikke lett å få noen til å glede seg åpent.

Mens Norges EU-ambassadør for en gangs skyld ikke var tilgjengelig for pressen, kunne en annen norsk diplomat - helt uoffisielt og kun mot løfte om full anonymitet - si dette:

— Selvsagt er det bra med ja-flertall på en meningsmåling, og selvsagt hadde vi helst sett at Norge var med i EU. Men som embetsmenn må vi nå bare godta situasjonen som den er, sa han.

- Skal du sitere meg nå?

Nordmenn i Brussel merker seg det naturligvis når Sentio/Norsk Statistikk for første gang på to år måler et lite ja-flertall på 46 mot 44. Det til tross for at det fort vippet tilbake igjen da et annet institutt målte en liknende svingning sist vinter.

— Skal du sitere meg nå? spør visegeneralsekretær Per Mannes i EFTA.

Siden jeg allerede har en anonym kilde, må jeg jo svare ja.

— Fra mitt ståsted er det EØS-avtalen som gjelder. Det er den jeg jobber med.

— Du kan vel si noe litt mer belevent enn det?

— Nei. Vi jobber ut fra EØS-avtalens målsettinger og rammer, sier Mannes.

— Kan du ikke si noe morsomt engang?

— Jo. Meningsmålinger kommer og går, men EØS består, sier Per Mannes. Og ler litt.

- Endrer ingenting

Harriet Berg, Telenors representant i Brussel, er også av den saklige typen.

— En slik måling endrer ingenting. Vi må ha et ja-flertall over tid før ting beveger seg politisk hjemme.

— Men gleder det deg at nordmenn kanskje blir mer EU-positive?

— Hvis Norge var med i EU, ville det være lettere for Telenor å ivareta sine interesser. Men vi kan gjøre en del her uansett. Og vi må være her. Alt norsk regelverk på telekomsiden har også i dagens situasjon opprinnelse i EU-direktiver, sier Harriet Berg.

Avdelingsleder Finn Denstad i ungdomsorganisasjonen European Youth Forum var den mest løsslupne av dem vi snakket med i går:

— Jeg synes meningsmålingen er gledelig. EU er i ferd med å bli noe helt annet enn hva organisasjonen var og det er flott hvis nordmenn blir mer åpne og positive til tanken om medlemskap, mener Denstad.

I EU-kommisjonen var det ingen interesse for å kommentere norsk meningsmåling i går. De er travelt opptatte med 13 søkerland.