EU-direktivet gir for første gang en felles definisjon av seksuell trakassering i alle 15 EU-land.

Reglene vil trolig etter hvert også få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen, men i praksis får de liten betydning fordi norsk lov allerede er svært streng på dette området.

EU-landene er enige om å definere seksuell trakassering som "enhver form for uønsket verbal, ikke verbal eller fysisk opptreden av seksuell natur med den hensikt eller virkning at den skader verdigheten til en person eller skaper et skremmende, fiendtlig og ødeleggende miljø".

Sterkere støtte

De nye EU-reglene gir også sterkere støtte til arbeidstakere som føler seg urettferdig behandlet på grunn av sitt kjønn.

— Den generelle bevisstheten rundt seksuell trakassering i EUs medlemsland er svært dårlig. Nå får endelig seksuell trakassering - som er utelatt i de fleste nasjonale lovverk - et navn, sier EU-kommissær Anna Diamantopoulou.

Liten effekt i Norge

Direktivet vil gjelde fra 2005 og gir arbeidsgiver ansvaret for at ansatte ikke skal bli diskriminert på jobben. Dermed kan arbeidstakere søke erstatning for trakassering.

EU-kommisjonen anslår at nesten halvparten av alle kvinner i EU - og hver tiende mann - er blitt utsatt for en eller annen form for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben.

(NTB)