OLAV GARVIK

Nær to hundre fremtredende politikere fra elleve land ønsker skarpere lut for å få bukt med organisert kriminalitet. De har vært i Bergen i tre dager for å drøfte effektive tiltak.

Økt trafikk over landegrensene, ikke minst fra øst, tvinger parlamentarikerne til felles front mot bander som kan sette demokratiet i fare.

Stortingets visepresident, Inge Lønning (H), sier i en samtale med Bergens Tidende at de nye sosialpolitiske utfordringene som har oppstått her nord etter Murens fall og Sovjetunionens sammenbrudd krever et mye tettere samarbeid enn før mellom de nye EU-landene og landene i Norden.

— På samme måte som middelhavslandene har inngått et tett samarbeid, uavhengig av EU, er det behov for noe tilsvarende her nord. Det gir for øvrig samarbeidet en ny dimensjon at Polen og de baltiske land er kommet med både i EU og i NATO, sier han.

Den parlamentariske Østersjøkonferansen i Bergen var den trettende i rekken. Den har ikke besluttende myndighet, men gir anbefalinger til regjeringene.