Det såkalte «quick-release»-systemet utløses ved at mannskapet trykker på en knapp på broen. Deretter vil vinsjesystemet, som holder ankeret, løsne ut og slippe ut vaieren eller kjettingen med stor fart.

Det er fortsatt uklart hvor i ankerhåndteringsoperasjon «Bourbon Dolphin» var da skipet kantret, og om de arbeidet med en vaier eller en kjetting. Uansett kunne utløsningssystemet ha sørget for at festene ble løsnet.

Sikrer mot farlige situasjoner

Dersom det er en vaier som blir trukket opp, skal denne være festet til trommelen på vinsjen på en måte som gjør at den vil løsne dersom den utsettes for press.

En kjetting blir som regel lagt i en kjettingkasse, og enden er ikke festet til skipet. Eventuelt er den festet til en vaier.

Bergens Tidende har fått dette bekreftet av flere aktører i offshorebransjen. Ingen av dem vil stå frem med navn, siden, som de sier, miljøet er lite og spørsmålet kontroversielt før sjøforklaringen fredag.

Systemet er designet blant annet for å sikre skipet mot farlige situasjoner. Én slik farlig situasjon oppstår når et skip får slepet på siden i stedet for på akterenden. Dette er en svært farlig situasjon som kan trekke skipet rundt i løpet av kort tid.

Overlevende skal ha forklart at det var nettopp dette som skjedde da «Bourbon Dolphin» kantret, og åtte menneskeliv gikk tapt. Men minst én av de overlevende skal ifølge VG ha forklart at det ikke var dette som skjedde.

— Kan ikke svare

Slike hurtigutløsningssystemer skal finnes på alle norske skip, etter regelverk fra Sjøfartsdirektoratet.

I regelverket heter det at «Alle slepe- og/eller ankerhåndteringsvinsjer skal kunne nødutløses fra broen».

Administrerende direktør Trond Myklebust i Bourbon Offshore Norway bekrefter også at systemet var installert på havaristen.

Likevel hang «Bourbon Dolphin» sammen med riggen «Transocean Rather» da skipet kantret.

Det tyder i så fall på at systemet aldri ble utløst, enten det skjedde ved en teknisk feil eller at knappen aldri ble trykket inn.

— Jeg kan ikke svare på noen spørsmål om dette i denne fasen, sier Myklebust.

Han viser til sjøforklaringen. Da vil trolig en rekke svar komme for dagen.

- Vi ser på saken

Informasjonsdirektør Tore Høifødt i Det Norske Veritas sier utløsningssystemene blir testet ved jevne mellomrom.

— Hva kan årsaken være til at systemet ikke ble løst ut her?

— Det vet vi ikke på dette stadiet, og derfor velger vi å ikke spekulere. Dette er en av de tingene vi ser på, og derfor er det fryktelig viktig å få nøyaktige øyenvitneskildringer fra det som skjedde.

— Hva kunne ha skjedd dersom systemet ble løst ut?

— Det vet vi ikke. Vi kan ikke si helt sikkert at det ikke ble løst ut, heller. Men alle indikasjoner tyder på at vaieren eller kjettingen hang fast i vinsjen eller et annet sted på skipet, sier Høifødt.

Sjøfartsinspektør John Ramsøy, som skal bistå i sjøforklaringen, sier dette er et av spørsmålene som vil komme opp, men vil ikke gi ytterligere kommentarer.