University of Michigan har fulgt 2.300 amerikanske familier i over 30 år, og konstaterer at skillet mellom svarte og hvite øker.

Realinntekten til svarte menn har falt siden undersøkelsene startet, mens svarte kvinner bidrar til å trekke opp familienes samlede inntekt.

Blant hvite menn er det relativt liten endring i realinntekten, mens hvite kvinner har mer enn femdoblet sin inntekter siden 1970-tallet.

Mens en gjennomsnittlig svart familie i 1974 tjente 63 prosent av det en gjennomsnittlig hvit familie tjente, hadde dette falt til 58 prosent i 2004, viser undersøkelsen.