EUs transportministere viser usedvanlig handlekraft for å bli kvitt gamle oljetankere. Norge må blant annet forholde seg til tre meget viktige forslag:

n EUs medlemsland vil umiddelbart forby gamle oljetankere med enkelt skrog og som frakter fyringsolje å nærme seg EUs havner og terminaler.

n EU foreslår at oljetankere med enkelt skrog forbys med virkning fra 2010 — ikke 2015 som tidligere avtalt.

n EU vil innføre en regel som åpner for å holde alle oljetankere med enkelt skrog, og som er eldre enn 15 år, utenfor landenes økonomiske soner på 200 sjømil fra land.

— Vi vil forhindre at disse økologiske bombene seiler i våre farvann, sier EUs transportkommissær, Loyola de Palacio.

EUs transportminister vedtok fredag en tiltaksliste på 19 punkter som vil bli behandlet av EUs stats- og regjeringssjefer i København 12. og 13. desember.

Forslagene er viktige for Norge, både som stormakt innen olje og skipsfart.

Spørrende Gabrielsen

— Norges overordnede skipsfartspolitiske strategi er å utvikle et globalt regelverk gjennom FNs skipsfartsorganisasjon IMO. Når det gjelder EUs forslag, stiller jeg meg avventende og vil se hva som blir resultatet, blant annet på toppmøtet i København denne uken, før jeg konkret kommenterer forslagene, sier Ansgar Gabrielsen til Bergens Tidende. Han legger imidlertid til:

— Det er riktig at arbeidet i EU har skutt fart etter ulykken med «Prestige». Etter «Erika»-ulykken ble det bestemt å fase ut tankere med enkelt skrog innen 2015. Det vil få store konsekvenser, ikke minst kostnadsmessig, om EU nå kullkaster denne avtalen. Selv en utfasing innen 2015 er relativt ambisiøs.

— Betyr det at du er skeptisk til en tidligere utfasing av de gamle oljetankerne?

— En tidligere utfasing vil få stor betydning. Jeg stiller meg spørrende til om der rent praktisk er mulig - uten å påføre næringen meget store kostnader.

Lover tøffere kontroller

Ansgar Gabrielsen sier også at EUs svarteliste over 66 skip viser at «det er nødvendig med hyppigere kontroller - også i norske havner.»

— Hva er din kommentar til at Det Norske Veritas godkjente tre av skipene og at Skuld har forsikret fem av skipene?

— Jeg har ikke grunnlag for å kritisere disse to selskapene eller for å hevde at de aktuelle skipene ikke var i orden da de ble kontrollert og forsikret. Men det er viktig med kontroller for å plukke denne type skip ut av trafikk. I fremtiden vil myndighetene slå enda hardere til, lover Gabrielsen.

Kapteinen er fengslet

Samtidig utsettes den konservative regjeringen til Spanias statsminister, Jose Maria Aznar, for stadig kraftigere kritikk. Regjeringen beskyldes for ikke å ha gjort en god nok jobb med «Prestige»-ulykken. Skipet gikk til bunns 28 kilometer utenfor kysten av Galicia, og ligger på 3600 meters dyp. Det lekker trolig ut 125 tonn tung fyringsolje fra skipet. Det er denne type olje EU ikke vil skal fraktes av tankere med enkelt skrog.

Både spanske og franske krigsskip fortsetter å patruljere farvannet i Atlanterhavet. De siste dagene er minst fire skip tvunget utenfor landenes 200 mils soner.

Spania har også pådratt seg vrede fra tunge næringsinteresser for sin behandling av kapteinen på «Prestige». Kaptein Mangouras ble fengslet etter han nektet å bli fjernet fra skipet i et forsøk på å redde det. Det er satt en rekordhøy kausjon på 3 millioner euro (vel 22 millioner kroner) på ham. Både flaggstaten Bahamas og tankrederorganisasjonen Intertanko har protestert på behandlingen av ham.

Åpenhet om eierskap

Organisasjoner som ITF og Greenpeace angriper på sin side det internasjonale skipsfartssystemet som tillater aktørene å skjule seg bak et nettverk av selskaper på skatteparadis. Det er antatt at eierne av «Prestige» er arvingene til en avdød gresk reder. Også Frankrike og Spania tar til orde for åpenhet om eierskap innen skipsfarten.

ØDELAGTE STRENDER: EUs arbeid med å skjerpe reglene har skutt fart etter forliset av «Prestige» utenfor Spania. Her ser vi spanske soldater under gårsdagens arbeid med å strendene i Molino del Puerto i Nord-Spania for oljesøl. <p/> FOTO: REUTERS