Annenhver spanjol har et negativt syn på muslimer og jøder, og også i flere andre europeiske land blir slike holdninger stadig mer utbredt.

Størst er skepsisen til muslimer, viser en undersøkelse amerikanske Pew Research Center har foretatt.

52 prosent av de spurte i Spania sier at de har et negativt syn på muslimer, og det samme sier 50 prosent av de spurte i Tyskland, 46 prosent i Polen og 38 prosent i Frankrike.

Stadig flere europeere har også et negativt syn på jøder, viser undersøkelsen. Også her topper Spania listen med 46 prosent, mens 36 prosent av de spurte i Polen, 34 prosent i Russland, 25 prosent i Tyskland og 20 prosent i Frankrike medgir at de har et negativt syn på jøder.

– Det er en klar sammenheng mellom anti-jødiske og anti-muslimske holdninger, konstaterer Pew Research Center.

– De som ser negativt på jøder, har også en tendens til å se negativt på muslimer, heter det i rapporten.

Sekulære Spania utmerker seg også ved at stadig flere har et negativt syn på kristne, går det videre fram av undersøkelsen. Mens 14 prosent av de spurte var negative til kristne i 2005, er andelen nå vokst til 24 prosent.

Frankrike framstår som det mest sekulære landet i undersøkelsen. 60 prosent av de spurte sier at de aldri ber, og kun hver tidene franskmann ser på religion som en viktig del av sitt liv.

Usikre Pew Research Center er usikre på hvorfor skepsisen til jøder og muslimer har økt de siste par årene.

Økende misnøye med Israel kan være en forklaring på at flere ser med lite blide øyne på jøder, mens bekymring over religiøs ekstremisme og økende innvandring kan forklare hvorfor det samme er tilfelle med muslimer, tror Pew.

Storbritannia er det eneste europeiske landet i undersøkelsen der kun et fåtall ser negativt på jøder. 9 prosent av britene havner i denne kategorien, mens 7 prosent av amerikanerne og 11 prosent av australierne har negative holdninger til jøder.

Hver fjerde brite og amerikaner har til sammenligning et negativt syn på muslimer, viser undersøkelsen, som bygger på intervjuer med nærmere 25.000 mennesker i 24 land.

Bin Laden-støtte Flest med anti-jødiske holdninger fins i muslimskdominerte land som Tyrkia, Egypt, Jordan, Libanon og Pakistan, viser undersøkelsen.

Støtten til selvmordsaksjoner har imidlertid falt i de samme landene. Mens tre av fire libanesere i 2002 mente at selvmordsaksjoner til tider kunne rettferdiggjøres, er andelen nå én av tre.

Støtten til Osama bin Laden har også falt i mange muslimske land, men al-Qaida-lederen nyter fortsatt høy anseelse i land som Nigeria, Indonesia og Pakistan, viser Pew-undersøkelsen.

Et flertall av de spurte i Indonesia, Pakistan, Tanzania, Libanon, Egypt, Jordan og Nigeria sier samtidig at de er bekymret over islamsk ekstremisme.