De væpnede tsjetsjenske separatistene avviser resultatet av helgens folkeavstemning om ny grunnlov som ren svindel. Ifølge foreløpige og ufullstendige resultater sa 95 prosent av dem som avga stemme, ja til grunnlovsforslaget.

— Vi hadde ventet et positivt utfall, men resultatet overgår alle våre forventninger, sa president Putin på et fjernsynsoverført regjeringsmøte i Moskva mandag.

— Det tsjetsjenske folk har valgt fred og en positiv utvikling, i samarbeid med Russland, framholdt han.

Avventer

Men en talskvinne for utenriksdepartementet i Washington sa at USA fortsetter å stille spørsmål ved måten folkeavstemningen ble gjennomført på.

— Vi avventer mer fullstendige opplysninger, sa talskvinnen Melanie Anderton.

— Det gjelder spesielt antallet velgere som hadde registrert seg, i hvilken utstrekning russiske militære deltok i stemmegivningen, om flyktninger i Ingusjetia fikk lov til å stemme og hele sikkerhetsapparatet rundt folkeavstemningen, tilføyde Anderton.

— Vi er svært skeptiske til meldinger om at tsjetsjenerne har sagt ja til en ny grunnlov, sa Gunnar M. Karlsen i Den norske Helsingforskomiteen til NTB mandag. Det er all grunn til å være kritisk til tall som viser høy valgdeltakelse og et "godt" resultat, mener Karlsen, som er assisterende generalsekretær i Helsingforskomiteen.

Tvil

Russiske fagfolk tviler også på om folkeavstemningen vil skape fred i Tsjetsjenia, slik president Putin hevder.

— Denne folkeavstemningen minner om de såkalte valgene som før i tiden ble holdt i Sovjetunionen, med resultater som åpenbart er forfalsket, sier analytikeren Pavel Felgenhauer til nyhetsbyrået AFP.

(NTB)