Oslo ligningskontor fikk torsdag medhold i tingretten på alle punkter i sin sak mot SEB Enskilda. Dermed trues hundrevis av meklere med skattesmeller i millionklassen, skriver Dagens Næringsliv.

– En lykkelig dag, sier underdirektør Monica Sivertsen ved Oslo ligningskontor.

Striden gjaldt SEB Enskildas indre selskap med et 50-tall andelseiere i 2002 og 2003, som tok ut inntekter som kapitalutdeling og dermed bortimot halverte skatteprosenten i forhold til det den kunne vært med vanlig inntektsskatt.

Skred av saker

Dommen får ifølge Sivertsen innvirkning på eksisterende og ventende saker mot 270 aksje— og skipsmeklere, analytikere og ledelse i til sammen 27 meklerhus.

– Vi regner med at vi kommer opp i 2 milliarder kroner som skal omklassifiseres, sier hun.

Det kan bety en samlet baksmell for de impliserte meklerhusene på anslagsvis 520 millioner kroner. Og når prosessen mot en gruppe er avsluttet, står andre for tur.

– Nå setter vi i gang med advokater, revisorer og eiendomsmeklere, sier Sivertsen til Dagens Næringsliv.

Anker

SEB Enskildas advokat Sverre E. Koch opplyser at hans klient vil anke, og uttrykker skuffelse over dommen.

– Det er grunn til å anta at myndighetene er mer henrykte enn vi er i dag, sier Koch lakonisk.

Men også andre benytter seg av indre selskaper, og hilser følgelig ikke tingrettens avgjørelse velkommen. Carnegie-sjef Anders Onarheim er en av dem som reagerer, selv om han mener Carnegies indre selskap tåler et eventuelt ettersyn. Han mener dommen skaper uforutsigbarhet.

– Vi burde ikke ha denne retroaktiv virkning hvor man med tilbakevirkende kraft skal rette på forhold man tidligere har godkjent og som har vært praksis. Dette synes jeg er meget betenkelig, sier Onarheim.