PER NYHOLM Roma

En skjør fred og et usikkert demokrati har bare så vidt fått lagt seg over Balkan før nye uroligheter igjen er brutt ut – denne gangen i det nordvestlige Makedonia. Ved et overfall på en politistasjon i Tearce, et lite sted mellom provinshovedstaden Tetovo og grensen til Kosovo, er en politioffiser drept og tre menige skadet. Angrepet ble gjennomført med militær presisjon ved hjelp av håndgranater, maskinpistoler og andre automatvåpen. Myndighetene står uten spor etter gjerningsmennene, men i et «kommuniké» meddelte en hittil ukjent albansk partisanbevegelse at de sto bak attentatet i Tearce, som for det meste er bebodd av albanere.

Truer med likvidering Den nasjonale frigjøringshæren, UCK, tilføyde at den vil likvidere alle, også albanere, som måtte tjene den makedonske staten inntil det man omtaler som okkupasjonsmakten er fjernet fra det albansk befolkede nordvest-Makedonia.

I snart et år har en væpnet albansk kampanje skapt uro i det sørvestlige Serbia – i åsene mellom Bujanovac og Presevo, som er hjemsted for ca. 70 000 etniske albanere. Flere serbiske sikkerhetsfolk er drept av frigjøringshæren for Presevo, Medvedja og Bujanovac (UCPMB). Tusenvis albanere har flyktet gjennom den demilitariserte sonen til Kosovo. Situasjonen har gjort det spent mellom den demokratisk valgte president Vojislav Kostunica i Beograd og NATO som er ansvarlig for sikkerheten i den fem kilometer brede sonen. Oppfatningen i Jugoslavia er at NATO-troppene ikke går hardt nok til verks mot UCPMB-partisanene. I løpet av de siste månedene skal styrkene deres ha vokst fra ca. 50 til mer enn 600 væpnede menn.

Ikke hjertelig Forholdet mellom Makedonias muslimske albanere og ortodokse slavere har aldri vært særlig hjertelig. Men moderate albanere er imidlertid medlemmer av den konservative statsminister Ljubco Georgievskis koalisjonsregjering.

Albanerne utgjør mellom en fjerdedel og en tredjedel av republikkens befolkning på rundt to millioner.

Man antar at partisangruppene i Serbia og Makedonia blir støttet av den albanske frigjøringshæren i Kosovo (UCK) som formelt ble nedlagt da NATO og FN overtok forvaltningen av den serbiske provinsen etter krigen i 1999.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende