Mens tilslutningen til årets fredspristildeling ellers har vært nærmest unison internasjonalt, mener ikke de israelske topp-politikerne at verken Annan eller FN er noen fredspris verdig.

Anklager

I brevet fra Avraham Burg, som representanter for de fleste andre israelske partier har skrevet under på, vises det blant annet til FNs rolle i forbindelse med Hizbollah-bevegelsens bortføring av tre israelske soldater på grensa mellom Israel og Libanon for et drøyt år siden.

Israel har nærmest anklaget FNs observatører i området for å ha bistått kidnapperne, og for å ha holdt tilbake informasjon om hendelsen.

— Det er ikke slik oppførsel man forventer fra mottakere av Nobels fredspris, skriver Burg i brevet til Nobelkomiteen som også Kofi Annan har fått en kopi av.

Uventet hold

At kritikken kommer fra nettopp Burg, en tidligere leder for den israelske fredsbevegelsen og en av de få innen det israelske arbeiderpartiet som protesterte mot å delta i Ariel Sharons samlingsregjering, er uventet.

Burg er i dag president i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset, og er kjent som en av det israelske arbeiderpartiets fremste ideologer.

Da partiet i begynnelsen av september skulle velge ny leder, sto kampen mellom Burg og forsvarsminister Binyamin Ben-Eliezer. Valget ble en farse av gjensidige beskyldninger om fusk, og striden har siden pågått i rettsapparatet.

Annan brøt tabu

Også andre ledende israelske arbeiderpartipolitikere, som formannen i Knessets konstitusjons- og justiskomité, Ophir Pinbes-Paz, slutter seg til protesten til nobelkomiteen, og det samme gjør ikke uventet Likud-politikere som Gideon Ezra.

Ezra var blant dem som kom med harde utfall mot Annan i forbindelse med FNs store rasismekonferanse i Durban tidligere i år.

Israel kom der under massiv kritikk, og måtte tåle harde anklager om rasisme og apartheidmetoder mot palestinerne.

Annan brøt i mange israeleres øyne et tabu, da han i sin åpningstale advarte Israel mot å bruke Holocaust som unnskyldning for sine overgrep mot palestinerne.

Selv om staten Israel ble opprettet av FN, har landet i alle år hatt et anstrengt forhold til verdensorganisasjonen og nektet å etterkomme resolusjoner om å trekke seg ut av de ulovlig okkuperte palestinske områdene.