Et mindretall av styremedlemmene ønsker å si ja til budet, mens et flertall mener at det er for lavt, blant annet på bakgrunn av at livsforsikringsbransjen i Vesten er i ferd med å ta seg opp igjen.

De er også skeptiske til at en stor del av betalingen skal skje i form av aksjer fra det sørafrikanske selskapet, og de liker ikke tanken på at Old Mutuals egne finansielle stilling kan kommet til å bli svakere ved at det kjøper Skandia.

«Til sammen innebærer dette en risiko for at Old Mutual ikke skulle ha kapasitet til å satse mer kapital og ressurser på Skandia sammenlignet med hva et selvstendig Skandia skulle ha mulighet til å gjøre», heter det i en uttalelse fra selskapet.