Ingeborg Rydsaa

— Meningen med opplæringen er at vi skal hjelpe irakerne med å komme på fote igjen. Vi legger et grunnlag for de militære styrkene, og så får det bli opp til dem hvordan de velger å gjøre det videre, sier Olsen over telefon fra Brussel.

Tre måneder i Bagdad

30. juli i år besluttet NATO å etablere treningsprogrammet som skal hjelpe den irakiske hæren med både opplæring og utstyr. Kommandør Ketil Olsen fikk oppgaven med å lede planavdelingen. Han skal ha 13 offiserer under seg og være i Bagdad i tre måneder.

— Vi vil gå gjennom hvordan vi trener, hvordan vi organiserer oss og så videre.

NATO skal levere utstyret som trengs til treningen.

— Jeg er jo egentlig «sjømann», og har ingen erfaring med krigssituasjoner på land. Man er prisgitt tilfeldighetene, selv om man tar alle mulige sikkerhetsforanstaltninger, sier Olsen, som har vært i forsvaret i over 25 år.

Kommandøren innrømmer at familien ikke akkurat hoppet i taket av glede da de fikk vite om oppdraget. Selv både gleder og gruer han seg.

— Folk står i kø for å hjelpe til med oppbyggingen. Dette er mennesker som har levd i diktatur og skjønner betydningen av demokrati. Samtidig risikerer de en del ved å samarbeide med de allierte styrkene.

- Trenger støtte

— Har du tro på at Irak og irakerne noen gang vil komme på fote igjen?

— Ja det har jeg. Det som bekymrer meg er hvor lang tid det vil ta. Slik situasjonen er der nede nå, ser det ut til å bli en lang prosess.

Når det gjelder tilstedeværelsen i Irak, har kommandøren en bønn til den norske offentligheten

— Det norske folk må huske at vi gjør den jobben politikerne har sagt vi skal gjøre. Folket må bli flinkere til å støtte opp om oss og heller konsentrere motstanden sin politisk. Vi trenger all den støtten vi kan få, avslutter Olsen.