FRANK M. ROSSAVIK

Kommisjonen skal bestå av menneskerettsaktivister og andre eksperter. Den norske Raftostiftelsen, som har engasjert seg i kurdernes sak i en årrekke, skal også delta.

Målet er å sørge for at situasjonen til kurderne, så vel som assyrerne og andre grupper, ikke glemmes i prosessen som starter når EU etter alt å dømme gir grønt lys for medlemskapsforhandlinger med Tyrkia på toppmøtet i neste måned.

EUs strenge krav

Tyrkia har en lang og vond historie på feltet. Som konsekvens av EUs strenge krav til nye medlemsland, er behandlingen av minoriteter blitt betydelig bedret. Men mye gjenstår; og den ny kommisjonen skal «holde trykket oppe».

Opprettelsen av kommisjonen ble vedtatt av primært kurdiske representanter på en stor konferanse i Brussel denne uken. Europaparlamentet sørget for lokaler, tolker og bespisning, mens Kariane Westrheim og Eric Urban i Raftostiftelsen koordinerte konferansen.

Westrheim er godt fornøyd med konferansen, men ikke med at Utenriksdepartementet avslo en søknad om støtte.

— På dagsordenen

— Dagene i Brussel ble en stor suksess. Vi fikk satt kurdernes og andre undertrykte gruppers situasjon skikkelig på dagsordenen i forkant av EUs forhandlinger med Tyrkia. Sentrale medlemmer av Europaparlamentet og representanter fra Europakommisjonen var til stede.

— Nettopp derfor er det underlig at ikke norske myndigheter har vært villige til å støtte, om så bare med en symbolsk sum, sier Kariane Westrheim til Bergens Tidende.

Fungerende pressetalskvinne i UD, Cathrine Andersen, svarer:

— Vi får mange søknader om støtte til menneskerettighetsarbeid og budsjettet er begrenset. Vi prioriterer tiltak som gjennomføres i utviklingsland.