Kommunen var lenge betraktet som en foregangskommune blant Fremskrittspartiets politikere fordi det i Farum er gjennomført en systematisk privatisering av det meste av kommunens tjenester.

Hele det politiske systemet i skandalekommunen skal undersøkes, dessuten kommunens avtaler med private firmaer og sportsklubber, kommunerevisjonen og tilsynsmyndighetene.

De siste månedene har den danske avisen BT avslørt en rekke tvilsomme disposisjoner i kommunen. Blant annet gjelder dette overdådige restaurantregninger, tvilsomme kontrakter med private bedrifter og korrupsjonsliknende forhold.

— Målet er å lage en samlet undersøkelse, så man ikke senere kan si at det var sider av Farum-saken som ikke ble belyst. Det er ekstremt mange lover og bestemmelser som har blitt brutt, sier Aage Frandsen, gruppeleder i SF til Politiken.

Tidligere ordfører Peter Brixtofte, som er under etterforskning for økonomiske misligheter, er glad for at det blir en granskning.

— Alt tåler dagens lys, mener Brixtofte.

Granskingen kan fort ta et par år, og skal ledes av en dommer.

Det var Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Endhedslisten og SF som fremla forslaget om gransking av kommunen i et brev til Folketinget torsdag, skriver Politiken.