Innbyggerne Umeå kan snart få en ny varmekilde. Umeå Energi søker nemlig om å få bruke høner som brensel i forbrenningsovner.

– De brenner bra. Det er ikke noe problem, sier Ivan Sundström i Umeå Energi til avisen Dagens Nyheter.

En lokal eggprodusent i Umeå bytter flere ganger i året ut sin besetning av høner. De hønene som blir avlivet, opptil 9.000 i året, ønsker nå Umeå Energi å bruke sammen med søppel i produksjonen av forbrenningsvarme.

Sundström ser ingen etiske problemer med å fyre opp med døde dyr.

– Nei, ikke i det hele tatt. Det gjør vi nok allerede i dag uten at vi vet det. Det er nok mange døde hunder og katter som følger med søppelet, sier Sundström til avisen.

– Vi har allerede prøvd med et parti for å se hvordan det fungerer, legger han til og sier han ikke forventer seg noen reaksjonsstorm fra dyrevernere.

– Nei, de må heller vende seg til eggprodusenten i så fall. Når dyrene er avlivet, må de jo tas hånd om på et eller annet vis