Dette bekrefter utenriksminister Jan Petersen (H) overfor NTB.

Petersen (H) konsulterte den utvidede utenrikskomiteen i Stortinget mandag, og sa seg der trygg på at de folkerettslige sidene ved utplasseringen av styrken vil falle på plass. — Jeg fikk den tilslutningen jeg ønsket.

Ikke bekymret

— Realitetene i saken er klarert med Stortinget. Norge vil delta med et ingeniørkompani, og stabiliseringsstyrken kommer til å være i overensstemmelse med folkeretten. De gjenstående juridiske spørsmålene løser vi, det er jeg ikke bekymret for, sier Petersen.

Etter det NTB forstår planlegger regjeringen ut fra en forventning om at Sikkerhetsrådet kommer til å fatte et vedtak om dette i slutten av mai. Det arbeides intenst i FN for at en styrke kan utplasseres før sommeren.

Må forankres i folkeretten

Samtlige partier, bortsett fra Fremskrittspartiet, stilte et ufravikelig krav om at en slik stabiliseringsstyrke må ha forankring i folkeretten dersom det skal bli aktuelt for Norge å delta. Dette betyr enten et nytt vedtak i FNs sikkerhetsråd eller en forespørsel fra en internasjonalt anerkjent overgangsregjering.

— Vi arbeider videre med å avklare grunnlaget, og jeg følger meg ganske sikker på at dette vil gå. Da er Norge parat til å yte et bidrag, sier Petersen. En norsk kontingent vil trolig ligge på 100-150 mann, men ingen spesialstyrker av den typen som har lett etter terrorister i Afghanistan.

Ønskelig med FN-vedtak

Petersen mener at statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) kan si til president George W. Bush at Norge etter alt å dømme vil komme til å stille styrker til disposisjon. De to møtes i Washington fredag.

— Det ville helt klart være ønskelig om Norge kunne delta på grunnlag av et FN-vedtak eller en anmodning fra et sivilt overgangsstyre. Men det vil også kunne finnes andre folkerettslige grunnlag å gjøre det på. Vi arbeider med å utrede disse spørsmålene nå, sier han.

(NTB)