Etter lang debatt som først og fremst dreide seg om Alaska, ble planen vedtatt med 240 mot 189 stemmer. Tidligere stemte 223 av representantene mot et forslag som ville ha opprettholdt et forbud mot oljeletingen i Alaska, mens 206 stemte for.Bush-administrasjonens seier kan imidlertid bli kortvarig, ettersom demokratene er i flertall i Senatet som i september trolig vil blokkere planene om å starte utvinning i Alaskas vernede villmark.Energiplanen som ble vedtatt inneholder de fleste av forslagene Bush la fram i mai for å øke energiproduksjonen og begrense USAs avhengighet av importert olje, blant annet økt oljeproduksjon, økt satsing på atomkraft, utvikling av ny og renere teknologi for kullkraft og en liten skjerping av kravet om mindre forurensende biler.Oljeindustrien tror at området Bush vil åpne for dem inneholder opptil 16 milliarder fat olje.Det amerikanske markedet bruker nærmere 20 millioner fat olje om dagen, og importerer i dag 56 prosent av dette.Planene om å åpne for olje— og gassutvinning i Alaskas naturreservater har vakt sterke protester fra miljøhold, som viser til at utvinning vil medføre bygging av boreinstallasjoner, veier, rørledninger og flyplasser i sårbar arktisk natur.Bush, som aldri har lagt skjul på sine nære bånd til oljeindustrien, hevder teknologien dag er så utviklet at boring ikke vil utgjøre noen fare for natur og dyreliv.16 republikanere brøt med Bush og stemte sammen med demokratene mot energiplanen. Men 36 demokrater gikk den andre veien, ikke minst takket være intens lobbyvirksomhet fra fagforbundet Teamsters, som håper på nye arbeidsplasser dersom det åpnes for oljevirksomhet i vernesonen i Alaska.