De tiltalte, seks menn og en kvinne, er fra 17-27 år. De skal alle ha deltatt i opptøyene i Vasaparken i forbindelse med at politiet omringet et gymnas hvor mange demonstranter bodde og et møte skulle holdes. — Kastet stein Ifølge anklagen har de sju kastet stein mot politi, hester og hunder. De var alle maskert og bar kroppsbeskyttelse. Maksimumsstraffen for voldsomme opptøyer er fire års fengsel. Blir noen av dem dømt for å ha ledet opptøyene, risikerer de opptil ti års fengsel.Bevismaterialet består av opplysninger fra en politimann som under opptøyene var forkledd som demonstrant. Han fulgte etter dem etter steinkastingen og så dem sette seg ned på en restaurant. Deretter kom politiet og pågrep dem.De sju sier de kom til Göteborg for å delta på fredelige demonstrasjoner og at de skjulte ansiktene sine i frykt for å bli fotografert av nazister.Rettssaken mot de sju holdes tirsdag og onsdag neste uke. Til sammen har 50 personer blitt arrestert mistenkt for samme type lovbrudd. Fredag skal ytterligere fem dansker tiltales. De er pågrepet mistenkt for å ha planlagt sabotasje under toppmøtet.