Tre barn og to voksne omkom da områdene sør for hovedstaden Buenos Aires ble rammet av kraftig regnvær og sterk vind. Barna døde da takene på husene de bodde i falt sammen.

Stormen var så voldsom at den mest lignet en tornado. Mange hus ble knust, trær ble revet opp med roten, kraftledninger ble blåst ned og telefonsambandet brutt.

I Guernica, 30 kilometer sør for Buenos Aires, måtte over 1.000 mennesker evakueres. Det var her det var flest skadde da biler ble kastet rundt, vinduer knust og murer veltet. Byens sykehus ble også delvis rasert.

Også i Tucumán i det nordlige Argentina var det kraftige stormer. En ti år gammel jente døde da hun tråkket på en kraftledning som var blåst ned.NTB