Tilstanden er kritisk for en av de skadde og alvorlig for minst tre andre, opplyser ett av sykehusene som tok imot de skadde.

Ulykken inntraff da det oppsto trengsel i diskotekkøen. Noen av ungdommene skled og falt på den glatte trappa inn til diskoteket, og ble klemt i hjel av de andre ungdommene. Trengselen førte til slutt til at hele trappa kollapset.

(NTB)