Seks sjørøvere er tatt til fange etter at de angrep et skip utenfor kysten av Somalia. Det piratene tydeligvis ikke visste, var at skipet var et fransk marinefartøy, opplyser EU.

Piratene nærmet seg forsyningsskipet Somme i to småbåter og åpnet ild. Da Somme svarte med å skyte varselskudd, flyktet sjørøverne i all hast. Men franskmennene innhentet både en av småbåtene og moderskipet deres, sier talsmenn for EU-styrken EUNAVFOR.

Episoden inntraff mandag, men ble først gjort offentlig kjent onsdag. Ifølge den internasjonale organisasjonen IMB, som bekjemper kriminalitet til sjøs, synker tallet på piratangrep utenfor den somaliske kysten stadig.