Inntil videre vil kirken være døgnåpen for å kunne ta imot nordmenn som trenger hjelp eller noen å snakke med. De første henvendelsene fra norske turister i London kom til kirken kort tid etter at det smalt. Men fullt sammenbrudd både i T-banesystemet og i mobilnettet i London gjorde sitt til at det tok tid før det var mulig å ta seg frem til kirken i bydelen Rotherhite.

— Vi har en effektiv beredskapsplan her ved kirken, sier daglig leder ved kirken, Torbjørn Holt, til bt.no.

— Også samarbeidet med den norske ambassaden og Utenriksdepartementet er godt. Hele staben på kirken og flere frivillige er trukket inn i beredskapsarbeidet. Blant annet er vi fire norske prester på plass for å kunne møte eventuelt skadde og deres pårørende med krisehjelp, samtale og det ellers måtte være behov for. Nordmenn, som oppsøker oss, vil bli godt tatt hånd om, og vil få både mat og overnatting om nødvendig.

Ved sjømannskirken var det i ettermiddag ikke kommet melding om skadde nordmenn.

— Men det finnes jo nordmenn overalt her i London. Så vi blir ikke overrasket om det viser seg at også nordmenn er skadd etter hvert som situasjonen blir mer avklart og man får oversikt, sier Holt.

Det er ikke første gang Bergenspresten Torbjørn Holt må kaste seg inn i katastrofeberedskap. Han var også en av de norske sjømannsprestene som deltok under hjelpearbeidet blant norske turister etter tsunamikatastrofen i Phuket i Thailand for et drøyt halvår siden.

— I Thailand sto vi nok overfor et mye større trykk når det gjaldt ytre skader. Men felles for disse to katastrofene er jo at det handler om mennesker i akutt nød og krise, og som trenger tett oppfølging og hjelp i en livskrise. Det jeg opplevde i Phuket, har vært en nyttig erfaring, sier han.