Fire norske sjømannsprester er klare til å ta hånd om nordmenn som måtte trenge hjelp eller noen å snakke med. Inntil videre vil kirken være døgnåpen.

De første henvendelsene fra norske turister i London kom til kirken i bydelen Rotherhite kort tid etter at det smalt.

— Vi har en effektiv beredskapsplan her, sier daglig leder ved kirken, Torbjørn Holt, til Bergens Tidende. - Også samarbeidet med den norske ambassaden og Utenriksdepartementet er godt. Nordmenn, som oppsøker oss, vil bli godt tatt hånd om, og vil få både mat og overnatting om nødvendig.

Det er ikke første gang bergenspresten Torbjørn Holt må kaste seg inn i katastrofeberedskap. Han var også en av de norske sjømannsprestene som deltok under hjelpearbeidet blant norske turister etter tsunamikatastrofen i Phuket i Thailand for et drøyt halvår siden.

— I Thailand sto vi nok overfor et mye større trykk når det gjaldt ytre skader. Men felles for disse to katastrofene er jo at det handler om mennesker i akutt nød og krise, og som trenger tett oppfølging og hjelp. Det jeg opplevde i Phuket, har vært en nyttig erfaring, sier han.