Studien, som er gjennomført av det sørafrikanske Rådet for medisinsk forskning (MRC), viser også at tre av fire voldtektsmenn begikk sin første voldtekt mens de var i tenårene.

I rapporten heter det at gjengvoldtekter er blitt vanlige fordi de blir ansett som en måte å skape følelsesmessig tilknytning mellom menn på, skriver BBC.

Professor Rachel Jewkes fra MRC sier at voldtekt er vanligere i Sør-Afrika enn i noe annet land.

– Det absolutt viktigste er at vi må forandre sosiale holdninger som har skapt en norm om at det å tvinge en kvinne til sex, er sosialt akseptabelt på ett nivå, fremholder hun.

Hver 20. av de spurte innrømmet å ha voldtatt en jente eller kvinne det siste året.

Studien er basert på intervjuer med 1.738 menn fra provinsene Eastern Cape og KwaZulu-Natal. Menn fra både byer og landsbyer, og fra alle folkegrupper, er intervjuet.