En fersk studie viser at sjimpanser som fikk anledning til å skaffe artsfrender en ekstra porsjon mat, ikke viste noen interesse for denne muligheten. Sjimpansene løftet ikke en finger for å hjelpe sine nærmeste, skriver det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Sjimpansene kunne velge mellom to håndtak. Det ene utløste servering av en porsjon mat i forsøksdyrets eget bur, mens det andre ga servering både der i buret og i nabosjimpansens bur, heter det i denne ukens utgave av det britiske vitenskapsbladet.

Forsøket ble gjennomført av en gruppe forskere ved den amerikanske delstaten Californias universitet i Los Angeles. Ingen av de 18 sjimpansene som deltok, viste noen som helst tegn til å ville gi naboen mat, kunne forskerne fastslå.

Det hjalp ikke at de matløse naboene la sine ansikter i de mest bedende folder, heter det i forskningsrapporten i Nature. Konklusjonen må bli at nestekjærlighet er en av egenskapene som skiller dyr fra mennesker, mener ekspertene.