– Jeg betrakter president George W. Bushs initiativ som meget konstruktivt, sa Sjevardnadze i en radiotale. Han framholdt at det var kommet i gang en internasjonal dialog om temaet etter at Bush forpliktet seg til å konsultere andre land om planene, og etter president Vladimir Putins forsiktige velkomsthilsen.

Sjevardnadze, som tidligere var utenriksminister i Sovjetunionen, roste Putins holdning.

Georgia har under Sjevardnadzes ledelse inntatt en svært pro-vestlig holdning og antydet at Georgia en dag kan bli med i NATO.

Forholdet til Russland har vært anstrengt på grunn av krigen i Tsjetsjenia. Russiske myndigheter har anklaget georgierne for å la tsjetsjenske separatister krysse georgisk territorium.

NTB