Sikkerhetstjenester sjekker identiteten til mannskaper på utenlandske fly før avgang og ved ankomst til USA, skriver Washington Post. Avisen viser til kilder i Bush-administrasjonen som hevder at et lite antall crew-medlemmer har navn som ligner på dem som står på FBIs «overvåkingsliste» over personer mistenkt for terrorisme. Så langt skal ingen være arrestert.

— Toll- og grensevaktene har økt kontrollen av alle internasjonale passasjerer som kommer til USA, sier talsmann for Department of Homeland Security, Brian Roehrkasse.

De amerikanske myndighetene hevet søndag terrorberedskapen til «orange», eller «høy» etter rapporter om at terrorister ville forsøke å angripe eller overta fly som skal til USA. Det ble også advart mot mulige terroranslag med såkalte «skitne bomber» som sprer radioaktiv stråling.

Ifølge Washington Post er man særlig bekymret for sikkerheten i Washington, New York, Los Angeles og Las Vegas. Det førte blant annet til at ingen får lov å sette av eller ehnte passasjerer med privatbiler ved Los Angeles International Airport.

Reisende må settes av eller hentes på parkeringsplasser i nærheten. Det er første gang på nesten to år at myndighetene tyr til slike strenge sikkerhetstiltak.

I et skriv fra Department of Homeland Security til flyplassene advares det mot bomber, selvmords-kaprere og bakke-til-luft-raketter. Ifølge skrivet er det kommet tips om at «ekstremister kan forsøke å kapre eller bombe kommersielle fly både i USA og utlandet».

Ifølge Washington Post er det rettet særlig oppmerksomhet mot passasjerer på fly fra Air France og fly som kommer fra Mexico. Både franske og mexicanske myndigheter bekrefter at de samarbeider tett med amerikanerne.