1. september satte ekspressfart i arbeidet med planer for et Norge i overgang fra fred til krig.

— Vi fikk én måned på oss til å lage beredskapsplaner vi har mast på i ti år, forteller Rune Heradstveit, avdelingsdirektør ved beredskapskontoret hos Fylkesmannen i Hordaland, som samordner og fører tilsyn med all beredskapsplanlegging i fylket. De siste årene har norske myndigheters fokus vært på beredskapsplaner for kriser og katastrofer i fredstid.

— Vi har ikke hatt oppdaterte planer for omlegging fra fred til krig. Etter 11. september tok det bare noen dager før Direktoratet for sivilt beredskap ba oss komme med slike planer, forteller Rune Heradstveit. Nå kartlegges for eksempel Hordalands ressurser på verneutstyr som gassmasker. Både Politiet og Sivilforsvaret får mange spørsmål fra publikum om slikt verneutstyr nå.

— Vi har ikke verneutstyr til alle innbyggerne i Hordaland. Men vi råder heller ikke folk til å kjøpe egne gassmasker. Redningspersonell må derimot ha slikt utstyr, sier Rune Heradstveit. Han skjønner at mange nå er redde for terrorhandlinger også her hjemme, men synes det er viktig ikke å skremme opp folk unødig.

— Beredskapen vår er rimelig god, beroliger han. Senest i går gjennomførte beredskapskontoret øvelse i varslingsprosedyrer for alle kommunene i fylket.

Kommunene fikk én time på seg til gi tilbakemelding, noe de aller fleste klarte. Samtlige kommuner hadde svart innen to timer.

Hundre prosent beredt på alle eventualiteter er det imidlertid umulig å være, poengterer Rune Heradstveit:

— Ingen er trent på å takle en New York-situasjon.