Uttrykkene «internett» og «privatliv» er det moderne informasjonssamfunns største selvmotsigelse. Privatliv på nettet finnes rett og slett ikke, og i mangel av lover og regler og for den saks skyld elektronisk skikk og bruk, tar sjefene seg til rette.

— Folk er ikke klar over de juridiske sidene ved dette. En del av de tingene folk skriver inn i eller sender som vedheng til e-post, er grunnlag for oppsigelse på stedet, sier den britiske fagbevegelsesaktivisten Theo Blackwell.

Ikke ufarlig - Folk får trøbbel, fordi de oppfatter e-post som uformelt og ufarlig og oppfører seg deretter, sier Blackwell som er politisk rådgiver i The Industrial Society. Dette er en faglig paraplyorganisasjon, som samler mer enn 10.000 organisasjoner i britisk arbeidsliv.

I fjor innførte Storbritannia ny lovgivning, som gir arbeidsgivere rett til å overvåke sine ansattes bruk av internett og e-post. Offisielt skal disse lovene forhindre at forretningshemmeligheter eller andre konfidensielle opplysninger lekker ut.

De fleste større britiske selskaper har nå installert programvare som automatisk overvåker alle ansattes nettbruk. Det spiller ingen rolle om du sletter mailer, tømmer den elektroniske søppelkassa og logger deg av - sporene ligger der, likevel.

Sex og hud Selv det enkleste overvåkingsprogram kan avsløre at du har surfet på nettet med søkeordet «sex», det er barnemat. Men nå finnes det også programmer som sier fra, hvis brukeren laster ned bilder med en uvanlig høy andel hudfarge i bildeflaten: Som for eksempel nakenbilder.

De færreste vil ha noe imot at arbeidsgivere slår ned på ulovligheter, som for eksempel nedlasting av barneporno. Men hva om du har en stokk konservativ sjef, som misliker at du laster ned radikalt politisk materiale, og sier deg opp for misbruk av firmaets tid og utstyr?

Theo Blackwell peker på at EU arbeider med ny lovgivning, som i hvert fall delvis vil beskytte de ansattes privatliv, også på arbeidsplassen. Men hva som blir allment godtatt på dette området, kan bare domstolene avgjøre ved å etablere rettspraksis, mener han.