LASSE NØRGAARD, Hanoi

— Hvordan kan man akseptere at tusenvis av soldater fra USA og andre land lider av bivirkninger, og samtidig nekte å ta ansvar for at millioner av vietnamesere er påvirket? spør Do Xuan Dien retorisk.

Den tidligere generalmajoren snakker om Agent Orange, kodenavnet for det meste av det plantedrepende middelet som amerikanske soldater sprøytet ut over jungel- og skogområder under Vietnamkrigen - eller som den heter i Vietnam: «Den amerikanske krig».

Drepte vegetasjon

Midlene fikk trærne til å miste bladene og gjorde det dermed lettere å finne Vietcongs stillinger og bevegelser. Men Agent Orange og de øvrige midlene inneholdt verdens farligste gift, dioksin, og siden har soldater fra flere lands hærer samt sivile i Vietnam lidd av sykdommer som settes direkte i forbindelse med for høyt dioksininnhold.

Det antas at det er født 70-100.000 barn med misdannelser som tilskrives at en eller begge foreldre var utsatt for Agent Orange.

Saken avvist

Etter lang kamp har soldatene i USA fått kompensasjon, det samme har soldater fra Storbritannia, Australia og New Zealand. Men vietnameserne har ikke fått verken erstatning eller den innrømmelse av ansvar som de ønsker.

Do Xuan Dien er visepresident for organisasjonen «Vietnam Association for Victims of Agent Orange/Dioxin» (VAVA), som har anlagt sak mot 37 firmaer som produserte Agent Orange under krigen. VAVA får hjelp av 11 amerikanske advokater, som foreløpig jobber gratis, og saken er anlagt mot firmaene i erkjennelse av at man ikke kan gå til sak mot staten i slike saker.

I første omgang ble saken avvist av tekniske årsaker. Firmaenes advokater fremførte at man handlet etter ordre, og at det vil lamme presidenten og politikerne i fremtidig krigføring hvis en risikerer at man kan rettsforfølge firmaer og soldater som lystrer ordrer.

Beslutningen om å avvise saken ble appellert og i dag finner neste høring sted i den føderale retten i New York. Høringen faller for øvrig sammen med den vietnamesiske presidentens første offisielle besøk i USA.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende