KLAUS JUSTSEN

Washington

Sent mandag presenterte USA og Storbritannia forslag til ny FN-resolusjon, som skal være siste kapittel i den langvarige diplomatiske striden om avvæpningen av Saddam Hussein.

Hvis resolusjonen oppnår de nødvendige ni stemmene blant Sikkerhetsrådets medlemmer og unngår veto fra Frankrike, Russland eller Kina, vil den bane vei for en militær aksjon som skal tvinge igjennom et systemskifte i Bagdad. Resolusjonsforslaget, som formelt ble fremlagt av den britiske FN-ambassadør Jeremy Greenstock, slår fast at Irak ikke benyttet den siste sjansen landet fikk da Rådet vedtok resolusjon 1441 8. november.

Avstemming etter 7. mars

I stedet for endelig å legge alle kortene på bordet og presentere de forbudte våpnene for inspektørene, har regimet i Bagdad fortsatt sine unnamanøvreringer og bare kommet med enkelte innrømmelser i et velkjent forsøk på å vinne tid.

Resolusjonen som bare er på én side, stiller ikke Saddam Hussein og regimet hans noe ultimatum, og det inneholder heller ikke noen tidsfrist. Det blir heller ikke påvist at de irakiske overtredelsene nå vil få alvorlige konsekvenser. Dette ble fastlagt i resolusjon 1441, og fra Det hvite hus ble det mandag kunngjort at det rent juridisk derfor ikke er behov for noen ny resolusjon før man starter en invasjon av Irak.

Ari Fleischer, talsmann for president Bush, innrømmet imidlertid at spesielt Storbritannia har bedt om at veien enda en gang må gå om FN, og en ny resolusjon vil derfor være nyttig.

Det er klart at den nye resolusjonen vil bli tatt opp til avstemning kort tid etter at sjefen for våpeninspektørene, Hans Blix, har avlagt sin neste rapport til Sikkerhetsrådet fredag 7. mars.

Storbritannias utenriksminister Jack Straw bekreftet tidsrammen før møtet for EUs utenriksministere i Brussel.

— Vi vil gi rom for en periode på to uker eller kanskje litt mer, før vi ber om en avgjørelse.

Alle midler i bruk

I Washington bekreftet Ari Fleischer at det passer med USAs oppfatning. Man ønsker å gi rådets medlemmer mulighet til å studere det nye forslaget og til å sette det inn i riktig sammenheng.

Ved bare å konstatere at Irak ikke har benyttet sin siste sjanse som landet fikk for snart fire måneder siden, håper USA og Storbritannia å bane vei for et knepent flertall som vil gjøre det vanskelig for de tre andre permanente medlemmene av Sikkerhetsrådet å benytte seg av vetoretten.

I Washington blir det ikke lagt skjul på at alle midler vil bli tatt i bruk de kommende dagene. På forhånd utelukkes bare at presidenten lover kontant belønning for en ja-stemme.

Forhåpningene om at Saddam Hussein vil gi den nye resolusjonen en effektiv håndsrekning ble styrket da Irak hevdet at det fortsatt kunne forhandles om FNs ordre om å destruere alle Al Samoud 2 rakettene i landet. Hans Blix ga denne ordren fredag etter at eksperter hadde konstatert at rakettene når mye lenger enn de 150 kilometerne FN har fastlagt. Destruksjonen skal starte senest lørdag, men det er ikke satt noen dato for avslutningen av arbeidet. Det dreier seg om minst 120 raketter.

Nært forestående

Sent i går kveld hevdet general Amer al-Sadi at Irak fortsatt arbeider med et svar, og at man håper at FN vil endre holdning og svare positivt på Bagdads innvendinger. Våpeninspektørene gjorde det imidlertid klart at svaret var gitt allerede fredag i brevet fra Hans Blix. Det kan ikke forhandles om kravene.

Hvis Saddam Hussein nekter å skille seg av med mer enn 100 raketter og nesten 400 rakettmotorer, vil det styrke USAs og Storbritannias påstander om at Irak bare samarbeider på liksom, og den krevende avvæpningen må derfor gjennomføres med makt.

Utenriksminister Colin Powell hevdet under sitt besøk i Beijing at en avgjørelse nå var nær forestående. - Tiden er kommet til å avvæpne Irak - på den ene eller andre måten.