valg i Israel

NILS-INGE KRUHAUG, NTB Jerusalem

Israelske kommentatorer oppsummerte i går forhandlingene i Taba som et forsøk fra Baraks side på å få palestinernes tilslutning til sitt kandidatur, noe han også fikk i form av slutterklæringen.

Uten å kunne vise til konkrete fremskritt i noen av de gjenværende stridsspørsmålene, gikk palestinerne i Taba med på å undertegne en vagt formulert erklæring som Barak kan bruke for alt den måtte være verdt i innspurten foran neste ukes valg.

– Der er vår felles tro at de gjenværende spørsmålene kan løses om man gjenopptar forhandlingene etter det israelske valget, het det i kunngjøringen.

Avstand Mens de israelske forhandlere, som så ofte før snakket om «betydelig fremgang» da møtene var avsluttet, tegnet palestinske talsmenn et mer nøkternt bilde av hva som ble oppnådd i Taba.

Jerusalem-spørsmålet ble knapt berørt i løpet av de sju dagene forhandlingene pågikk, og Israel fraskriver seg fortsatt ethvert «juridisk og moralsk ansvar» for de 3,7 millioner palestinske flyktningene, medga de.

– Patetisk forsøk Høyrelederen Ariel Sharon, som ligger nærmere 20 prosent foran Barak på meningsmålingene, avviser slutterklæringen fra Taba som et forsøk fra Baraks side på å føre velgerne bak lyset.

– Dette er et patetisk forsøk på å sanke stemmer, hevder Sharons kampanjeleder Silvan Shalom.

Om velgerne lar seg lokke tilbake til Barak med helgens vage løfte om en framtidig forhandlingsløsning, er det imidlertid lite som tyder på.