Det de aller, aller fleste har håpet på ikke skulle skje, er i ferd med å bli et uunngåelig faktum:

Et væpnet angrep på Irak for å tvinge landet til avvæpning i henhold til en nærmest uendelig resolusjonsrekke i FN fra 1991 til i dag. Og for å tvinge Saddam Hussein ut av presidentpalasset. Det siste er ikke en del av FNs krav, men et tilleggskrav fra USA som har fått mer innhold etter at Spania, Storbritannia og USA i går trakk sitt resolusjonsforslag som ikke hadde håp om å bli vedtatt, og med det ga seg selv retten «til å ta sine egne skritt for å sikre avvæpningen av Irak», slik den britiske FN-ambassadøren Sir Jeremy Greenstock uttrykte det.

Resolusjonsforslaget ble trukket etter at Frankrikes president Jacques Chirac søndag kveld gjorde det klart i aktualitetsprogrammet «60 minutes» på amerikansk fjernsyn, at Frankrike ikke ville bøye av, og om nødvendig bruke veto for å stanse forslaget.

AT KRIGEN ER NÆR FORESTÅENDE , illustreres av at FNs generalsekretær Kofi Annan i går beordret alt FN-personell ut av Irak. I praksis betyr det at FN har stanset alle våpeninspeksjoner, og alt humanitært arbeid.

Også internasjonale bistandsorganisasjoner har kalt hjem sine representanter, i likhet med at de fleste land kaller diplomatene hjem og stenger dørene i sine ambassader.

Opplysninger mandag kveld tyder på at krigen kan komme i løpet av 72 timer: FN-talsmenn og representanter for bistandsorganisasjonene sier de trenger i alle fall 48 timer på evakueringen fra Irak.

Når dette skrives, er det ikke kjent hvilken frist president Bush vil gi Saddam Hussein. Men den vil neppe bli lengre enn det man anser for høyst nødvendig: I den amerikanske hovedstaden er det gjeldende visdom at Saddam Hussein med de 4 ½ månedene som er gått siden resolusjon 1441 ble vedtatt, har hatt mer enn god tid på seg til å etterleve kravene fra FN.

Utenriksminister Colin Powell gjorde det imidlertid klart at talen til Bush vil inneholde et ufravikelig krav om at «Saddam Hussein og hans nærmeste medarbeidere må forlate landet dersom krig skal unngås».

Da våpeninspektørene fra FN ble trukket ut av landet i desember 1998, gikk det bare et døgn før amerikanske og britiske fly startet bombingen av landet etter manglende samarbeid fra Saddam Hussein.

DEN IRAKISKE PRESIDENTEN reorganiserte i helgen forsvaret av landet som en del av sine krigsforberedelser.

Han har gitt kommandoen over de fire forsvarsdistriktene til personer han stoler 100 prosent på, bl.a. sønnen Qusay som er regnet som Saddams arvtager til makttoppen i Irak.

Men det er en arvefølge som nå må regnes til historien.

Qusay har fått ansvaret for forsvaret av Bagdad og Saddams hjemby Tikrit.

At Saddam setter alt inn på å forsvare Bagdad forteller ferske etterretningsrapporter: Alt tilgjengelig luftvern skal være konsentrert rundt byen. Dermed vil koalisjonens fly møte kraftig motstand, men det er grunn til å regne med at amerikanerne og britene i en første fase vil sette alt inn på å sette mest mulig av luftvernet ut av spill. Dermed vil vi oppleve en krigens gang som i utgangspunktet har sterke fellestrekk med det vi så under Golfkrigen i 1991 — tunge angrep mot radaranlegg og kommandostasjoner for luftvernet, samt angrep på kommunikasjonslinjer. De spesialstyrkene som rapporteres å ha vært inne i Irak de siste ukene har bl.a. hatt i oppdrag å plotte inn disse målene.

DET HAR DE SISTE UKENE vært mange analyser og antagelser om hvordan en krig mot Irak vil utvikle seg.

Erfaringene fra Golf-krigen i 1991 var at motstanden fra den irakiske hæren var svak og at den var dårlig ledet. Hærstyrkene var også svært lite mobile, og hadde dermed svært lite å stille opp den raske og bevegelige USA-ledede internasjonale styrken.

Dermed regner de fleste analytikere med at selve felttoget i Irak skal være over raskt.

På den annen side er det et skrekkscenario: Vil Saddam Hussein beordre bruk av masseødeleggelsesvåpen - om Irak, slik det er antatt, har slike våpen.

En slik situasjon kan komme til å tvinge USAs øverstkommanderende, president George W. Bush, til å gi ordre til de amerikanske styrkene om å bruke egne masseødeleggelsesvåpen. Det er det eneste mottiltaket han har.

Om han ikke velger å trekke seg ut, og overlate kontrollen over regionen til Saddam Hussein.

TIDEN SNART UTE: Britiske soldater er klar for angrep på Irak, bl.a. fra baser Kuwait. I natt ga George W. Bush et siste ultimatum til Saddam Hussein.<p/> FOTO: REUTERS