Onsdag ble den lille gutten, i dansk presse omtalt som «hittebarnet fra Liseleje», vist fram for pressen.

I slutten av november ble den nyfødte babyen funnet innsvøpet i et håndkle utenfor et dansk sommerhus. Hans første hjem er blitt en institusjon i Fredriksværk kommune, og hit kom omkring 50 pressefolk for å se og ta bilde av gutten. De ble sluppet i små grupper inn på guttens rom for å forstyrre så lite som mulig.

Kommunens sosialsjef, Ivan Jakobsen, sa de har gjort dette etter grundige overveielser, og håpet er at moren nå skal stå fram.

– Det er ikke satt noen tidsfrist for akkurat når moren senest må henvende seg, men det er klart at vi ikke kan la saken være uløst særlig lenge. Hvis gutten blir adoptert bort, blir saken avsluttet, sa Jakobsen.