Wiesenthal sovnet inn mens han sov, opplyser Rabbi Marvin fra Simon Wiesenthal-senteret i Los Angeles.

Wiesenthal arbeidet utrettelig gjennom hele etterkrigstiden med å spore opp nazitidens krigsforbrytere og bidro til at 1.100 av dem måtte møte for retten.

Den mest kjente av dem var Adolf Eichmann, en av Hitler-Tysklands hovedmenn i den systematiske utryddelsen av jødene. En annen var bøddelen Franz Stangl.

– Wiesenthal var Holocaustofrenes samvittighet og gikk aldri trøtt av å tale deres sak, sier Rabbi Marv med Wiesenthal-senteret i Wien.

Simon Wiesenthal ble født i 1908 Lviv i dagens Ukraina, men den gang en del av keiserriket Østerrike-Ungarn. Han utdannet seg som arkitekt, men som jøde fikk han etter hvert problemer da Adolf Hitler kom til makten i Tyskland.

Da amerikanske styrker fant den høye og radmagre Wiesenthal i fangeleiren Mathausen i mai 1945 veide han bare 50 kilo. Men han kom raskt til hektene og innledet det som skulle bli hans livsgjerning: oppsporing av krigsforbrytere fra nazitiden.