Euroen innføres i tolv europeiske land første januar 2002. Sedlene blir beskyttet mot forfalskning på 90 ulike måter, forteller Den europeiske sentralbanken. I tillegg til kjente metoder som merker ekte sedler, utstyrer sentralbanken euro-sedlene med en rekke hemmelige særtrekk. Noen av disse vil bare kunne gjenkjennes med spesialapparater eller automatisk med bankenes nye sorteringsutstyr. — Bankansatte kan sjekke sedlene med spesialutstyr og sentralbankene vil ha avanserte sorteringsmaskiner som kan kjenne igjen spesielle trekk, forteller en representant for Den europeiske sentralbanken til New Scientist.

Sentralbanken er hemmelighetsfull i forhold til hva den har gjort med sedlene.

— Skulle vi avsløre mer om de skjulte sikkerhetsanordningene ville det gi en fordel til falskmyntnere, mener banken.

Euro-sedlene er utformet slik at de skal være lette å kjenne igjen. Velkjente forfalskningshindringer som vannmerke, hologram, metalltråder og regnbueglans skal hjelpe folk flest å skille ekte sedler fra dårlige kopier. Dessuten vil sedlene være utstyrt med skjulte ekthetsgarantier, for eksempel mikrotrykk som bare er synlig under mikroskop og merker som bare vises i fluoriserende lys.

Det skal godt gjøres å forfalske de nye Euro-sedlene.