Diplomater i FN-hovedkvarteret sa at det amerikanske resolusjonsforslaget ble vedtatt av de 15 medlemmene av sikkerhetsrådet etter bare 24 timers arbeid, uvanlig kort tid for sikkerhetsrådet.

Resolusjonen er bindende og krever at alle medlemsstater skal kutte all finansiering og logistisk støtte til terrorgrupper. Land som ikke respekterer resolusjonens pålegg, kan ilegges sanksjoner eller utsettes for militære tiltak ifølge FN-charterets kapittel sju.

Ifølge resolusjonen skal alle land sperre konti og beslaglegge midler som tilhører terrorgrupper, og kriminalisere all innsamling av penger til slike grupper. De må også hindre sine borgere i å hjelpe terrorgrupper og forby rekruttering og innsamling av våpen.

Sikkerhetsrådet har arbeidet uvanlig raskt og smertefritt etter terrorangrepene i New York og Washington. Allerede dagen etter vedtok rådet enstemmig en fordømmelse av angrepene som en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet.

Enkelte menneskerettighetseksperter har uttrykt uro for at resolusjonen kan brukes av undertrykkende regimer til å slå ned på opposisjon. Ingen av de arabiske eller muslimske landene i sikkerhetsrådet uttrykte imidlertid frykt for at Israel kunne bruke resolusjonen mot palestinerne.