New York: Riktihgnok fordømmer også Sikkerhetsrådet handlingene som førte til at sivile liv gikk tapt under bordingen av skipene utenfor Gaza. Men det mest håndfaste i uttalelsen tirsdag er at rådet ber om at det raskt settes i gang en uavhengig og troverdig etterforskning av hendelsen.

  • Les også:

Nekter UD kontakt med nordmennene Videre ber Sikkerhetsrådet om at sivilpersoner og skip som nå befinner seg i Israels varetekt, umiddelbart blir løslatt.

USA og de andre medlemmene av rådet ble enige om uttalelsen etter å ha drøftet saken i over ti timer.

Minst ni mennesker ble drept da israelske soldater mandag bordet flere skip med hjelpesendinger til Gaza i internasjonalt farvann. Israelske myndigheter mener soldatene ble angrepet av aktivistene på skipene, mens aktivistene har sagt at soldatene åpnet ild mot ubevæpnede sivile.