I en resolusjon som fikk tilslutning fra alle de 15 medlemslandene gir Sikkerhetsrådet uttrykk for dyp bekymring over den forverrede situasjonen på bakken i de palestinske områdene, og konstaterer at resolusjon 1402 ennå ikke er etterlevd.

Resolusjon 1402, som ble vedtatt av Sikkerhetsrådet sist lørdag, krever israelsk tilbaketrekking fra palestinske byer og ber begge sider "øyeblikkelig ta steg i retning av en meningsfull våpenhvile".

Nattens resolusjon, som er den tredje Midtøsten-resolusjonen som er vedtatt på en måned, "krever at resolusjon 1402 blir iverksatt uten forsinkelse".

I nattens resolusjon gir Sikkerhetsrådet også sin tilslutning til det besøket i Midtøsten USAs utenriksminister Colin Powell planlegger neste uke.

(NTB)