Det sa Rådets president, Bangladeshs FN-ambassadør Anwarul Chowdhury. Han sa torsdag at det i Sikkerhetsrådet er overveldende, nesten enstemmig flertall for å gi Annan et nytt mandat.

I henhold til FN-charteret utpekes generalsekretæren av FNs generalforsamling på anbefaling fra Sikkerhetsrådet. NTB