Da Sikkerhetsrådet møttes igjen fredag, sluttet alle 15 medlemsland opp om resolusjonen som forlenger den nåværende fasen av FNs olje-for-mat-program for Irak, med 30 dager. Mandag 4. juni utløper perioden.

Forlengelsen vil gi medlemmene tid til å forhandle om detaljene i et britisk-amerikansk forslag om å endre sanksjonssystet, til såkalte smarte sanksjoner.

Endringene vil tillate friere flyt av sivile varer til Irak, men skjerpe kontrollen med varer som kan brukes til militære formål. Forslaget inneholder mange av ideene som Norge la fram i februar.

Tilhengerne av forslaget hadde håpet å vedta nye sanksjoner innen 4. juni, men uenighet om detaljer i det britisk-amerikanske forslaget gjorde at fristen ble for knapp.

(NTB)