Brussel: Det var ikke bare Frankrikes leder og EU-kommisjonens formann som forleden havnet i så voldsom krangel om romfolket at det kunne høres helt ut på gangen. Kritikken av Frankrikes masseutvisninger gjorde president Nicolas Sarkozy så rasende at han også røk uklar med den tyske forbundskansler, Angela Merkel.

— Fru Merkel har sagt til meg at hun de neste ukene ønsker å gå i gang med å evakuere leirer. Så får vi se hvor mye ro det blir i Tysklands politiske liv, sa Sarkozy etter et EU-toppmøte i forrige uke. Men talsmann for den tyske kansleren avviser nå at Merkel overhodet skulle ha snakket om romfolk.

Vi har ikke noen slike leirer. Det var ikke noe tema

Steffen Seibert, talsmann for Angela Merkel

— Vi har ikke noen slike leirer. Det var ikke noe tema, sier talsmannen Steffen Seibert, ifølge nyhetsbyrået AP. Verken under selve toppmøtet eller i samtaler med president Sarkozy snakket Angela Merkel om «påståtte romleirer i Tyskland, og slett ikke om å rydde slike leirer, sier Seibert.

Tyskland har ganske visst et program for hjemsending av flyktninger fra Kosova, hvorav mange er romfolk – eller sigøynere som de også kalles. Men de bor ikke i ulovlige leirer, og i motsetning til Frankrikes hovedsakelig rumenske og bulgarske romfolk, er de ikke EU-borgere, og derfor ikke omfattet av de samme oppholdsreglene.

SE LEDER:

Romfolkets prøvelser

Problem på høyeste nivå

Nicolas Sarkozys uttalelse vekker dessuten enda mer undring, fordi hans egen utenriksminister undergraver den på kryptisk vis. Bernard Kouchner har sagt til den franske radiostasjonen Europe 1 at han «ikke hørte» Merkel si noe slikt, selv om han «var til stede hele tiden».

Sammenstøtet viser at debatten om romfolk nå er blitt et problem på høyeste nivå mellom de to stormaktene som utgjør EUs viktigste tandem.

Men det viser også at striden om Europas minst ti millioner sigøynere rekker langt videre enn Frankrikes ca. 1700 hjemsendinger i sommer. Belgiske medier skriver at en rekke menneskerettsorganisasjoner i den internasjonale sammenslutningen FIDH har klaget Belgias myndigheter inn for Europarådet i Strasbourg.

Artikkelen fortsetter under bildet

Vadim Ghirda

MEST DISKRIMINERT: Fattigdom er det mest typiske trekket med romfolket.

Jagland innkaller til stormøte

I tillegg til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen er Europarådet opptatt med andre avtaler, blant annet et internasjonalt charter, der organisasjonens 47 medlemsland forplikter seg til å respektere en rekke sosiale rettigheter.

Det er dette charteret som Belgia nå blir anklaget for å ha ignorert i landets behandling av romfolket.

**LES KRONIKK:

Ta vel imot romfolket!**

— Europarådet er i det hele tatt sterkt bekymret for romfolkets situasjon, som er et alvorlig problem i en rekke land. Det er et klart paneuropeisk problem, som krever en paneuropeisk løsning, sier Flemming Kjerschow, talsmann for Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.

Jagland er i ferd med å forberede et stort felles ministermøte i Strasbourg for Europarådet og EU, trolig om en måneds tid, der man skal prøve å legge en felles handlingsplan.

Ingen tar fatt i roten til problemet: Europeiske romfolks fattigdom og eksklusjon

Waltraud Heller

Stor undersøkelse

Også EUs Agentur for grunnleggende rettigheter (FRA) i Wien arbeider med en rekke undersøkelser av romfolks situasjon, bl.a. ved hjelp av store spørreskjemaer blant romfolk i flere EU-land. - Vi har lenge før denne sommerens store debatt forsøkt å gjøre oppmerksom på at Europa har et meget stort, prinsipielt problem her, sier FRA-talskvinne Waltraud Heller:

— Ingen vil vite av disse menneskene, som i dag utgjør Europas mest diskriminerte minoritet. Og ingen tar fatt i roten til problemet: Europeiske romfolks fattigdom og eksklusjon. Deres rettigheter blir ikke respektert, og de aner som regel ikke hvor de skal klage. Romfolket er noen av de mest sårbare mennesker i EU. Deres situasjon er en lakmustest for vår evne til å forsvare alle borgeres rettigheter.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN