Den radikale strategien for å komme røyking til livs vil trolig få tobakksindustrien til å skjelve. Ideene lanseres i en bok skrevet av David Kessler, tidligere sjef for det amerikanske næringstilsynet Food and Drug Administration under president Bill Clinton.

Kessler mener ifølge avisen The Guardian at tobakksindustrien bør avvikles, og at sigaretter bare bør framstilles i små kvanta og selges i nøytral forpakning uten fortjeneste til røykere som ikke kan være dem foruten.

Utspillet kommer kort tid etter at ny statistikk viser en nedgang på hele 16 prosent i nye krefttilfeller i California, den delstaten som har de strengeste røykelovene.

Kessler mener det ikke er etisk forsvarlig å la tobakksprodusentene tjene penger. Uten profitt vil produsentene mer eller mindre bli utradert.(NTB)