Ratifiseringen ser dagens lys i etterkant av et planlagt kloningsforsøk hvor en italiensk lege deltar. Deputertkammeret, tilsvarende det norske odelstinget, i det italienske parlamentet ratifiserte avtalen med 385 mot 3 stemmer. 13 representanter var avholdne.

Protokollen er en del av Europarådets konvensjon om menneskerettigheter og biomedisin. Avtalen er den første internasjonale som forbyr reproduktiv kloning av mennesker.

Italia har ingen egen lov som forbyr dr. Severino Antinori å klone et menneske, men den italienske legeforeningen har truet med sanksjoner hvis han prøver seg, skriver Ananova.

24 av de 43 medlemsstatene i Europarådet har signert protokollen.(Origo)