Hans Roger Tangen, John Olav Vestgård og Mads Håvard Fagerstrand ønsker å gjerde inn et område på Skjelbred i Lierne og bruke det til elgoppdrett. Mattilsynet har ingen innvendinger til selve prosjektet, men understreker i en høringsuttalelse at oppdretterne må sørge for at syke og skadde dyr blir tatt forsvarlig vare på, skriver Namdalsavisa.

— For prosjektet er dette svært positivt. Jeg regner med at Mattilsynets holdning vil veie tungt når konsesjonssaken skal behandles av politikerne i Lierne, sier John Olav Vestgård til avisen. Han regner med å få svar på søknaden i løpet av august.

Mattilsynet har foreløpig ikke gjort seg opp noen mening om antallet elger i oppdrettsanlegget eller prosedyrer rundt avliving og slakting.

Arkiv