Sykehuset i Singapore opplyser at 11 måneder gamle Jamuna og Ganga Shrestha fortsatt ligger på intensivavdelingen, men at de gjør stor framgang, til tross for enkelte infeksjoner etter den fire dage lange operasjonen.

– Jamuna spiser kornblanding og Ganga har allerede begynt å drikke av flasken, forteller tvillingenes kvinnelige lege.

Legene i Singapore opererte tvillingene gratis, og nesten 2,5 millioner kroner ble samlet inn til tvillingenes fattige foreldre i Nepal for å dekke øvrige sykehusutgifter.

NTB